Fotogalerij
Protestants-Evangelische
Kerk Landen
Verenigde Protestantse Kerk in Belgiƫ
Protestantse Kerk Landen Consistorie pa Spikboomstraat 6 3400 Landen 016 - 78 03 18 protestantsekerk.landen@ outlook.com Predikant ds Eric Corthauts 0486 - 56 21 55 corthauts.eric@scarlet.be www.evangelie-landen.be www.protestantsekerklanden.be
Een protestantse kerk in Landen Landen, stad van het platteland, gelegen in het prachtige Haspengouw, ten zuidoosten van de provincie Vlaams- Brabant en grenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant. De midden van de vruchtbare klei- en leemgrond situeert zich het kleine, maar pittoreske dorpje Rumsdorp. In de voormalige Sint-Gilliskapel (1728) heeft de Protestantse Kerk Landen haar thuisbasis. De Protestantse Kerk Landen is een pluriforme kerkgemeente waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond en overtuiging zijn of haar plaats mag vinden. Samen vormen wij op die manier een levende geloofsgemeenschap waar het Woord van God en de Belijdenisgeschriften een centrale plaats innemen. De kerkenraad beroept zich op de wederzijdse dooperkeninng tussen christelijke kerken.
Sint-Gilliskerk Rumsdorpstraat, Rumsdorp-Landen
Geschiedenis De Protestantse Kerk Landen vindt haar oorsprong in 1960 toen ds. Bernard Olieux, pas terug uit het voormalige Belgische Congo, huissamenkomsten hield. Sedert oktober 2019 heeft de protestantse kerk haar onderkomen gevonden in de Sint-Gilliskapel te Rumsdorp.
Vieren De Dienst van Schrift en Woord wordt ingezet door de dienstdoende ouderling. De predikant leidt vervolgens de liturgie. Hierin staat de Schriftlezing en de verkondiging van het Woord centraal. De liederen worden gekozen uit diverse zangbundels, zodat iedere aanwezige zijn gading vindt in het uitgebreide repertoire van liederen en gezangen.
Bediening Avondmaalstafel Iedere tweede zondag van de maand schaart de kerkgemeente zich rond de Tafel met Brood en Wijn. Er gelden geen bijzondere voorwaarden om deel te nemen aan de Avondmaalsviering. Ook kinderen kunnen onder toezicht van de ouders deelnemen aan de Tafeldienst.
Doop en belijdenis Zich baserende op de Schrift bedient de Protestantse Kerk Landen in hoofdzaak de kinderdoop. Jongvolwassenen die als kind werden gedoopt leggen op de leeftijd van 18 jaar hun geloofsbelijdenis af. Volwassenen die dat wensen kunnen eveneens door besprenkeling worden gedoopt. De Protestantse Kerk Landen sluit zich aan bij de wederzijdse dooperkenning tussen de Rooms- Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Orthodoxe Kerk en de kerken uit de Reformatie.
A.D. MCMLX
JAAR
kerk op het platteland
Ontdek het authentieke orgel met manueel windmechaniek in de Sint-Gilliskapel